Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Ważna informacja dla pracowników, emerytów i rencistów naszego przedszkola

Pracownicy, emeryci i renciści Przedszkola Publicznego nr 19 zamierzający  korzystać  ze świadczenia  ZFŚS w formie pomocy rzeczowej i finansowej – pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt  Bożego Narodzenia w formie świadczeń finansowych, powinni złożyć wniosek o przyznanie świadczenia ( załącznik nr 3) do 2 grudnia 2022r.

Skip to content